Vzdělávání revizních techniků, elektrotechniků, projektantů a zaměstnanců státní správy

26. - 27. 2. 2019

ELTECH 2016

Zdroj Facebook/Zámek Hluboká

Také naše druhá návštěva na jihu Čech, byla ve znamení odborných přednášek,přednesených těmi nejlepšími lektory. Jako první vystoupil pan inženýr V o ozobule, aby seznámil přítomné elektrotechniky se změnami v legislativě o technických požadavcí na výrobky. Tradičně na našm setkání vystoupil Ing. Koupý, obchodná ředitel ILLKO Blansko, který se věnoval kontrolám elektrického zařízení strojů ČSN EN 60204-1ed 2, nařízení vlády 378/2001.  S dlouho očekávanými přednáškami věnovanými uzemnění distribuční trafostanice ve ztížených podmínkách, a připojování a měření v distribuční soustavě E.ON s ohledem na připojovací podmínky, PNE a změny legislativy, vystoupili pracovníci generálního partnera E.ON. O tom, že přednášky opravdu účastníky zaujali svědčí
svědčí i dlouhá diskuse, která byla věnována přednesenými tématům.
Rovněž zaujal Ing. Smetana, ze společnosti Blue Panther, který se věnoval měření kvality elektrické sítě pro údržbu výrobních zařízení. Jako poslední první den vystoupil rovněž oblíbený soudní znalec Ing.Miloslav Valena, který účastníky seznámil s provedením rozváděčů v instalacích nízkého napětí a způsoby i rizika jejich záznamu do revizní zprávy při provádění revizize.
Druhý den byl věnován především přednáškám o výrobcích. Sem spadá přednáška pan Němečka , z KOPOSu , který účastníky seznámil s úložným materiálem a systémy do zateplení.
Meźi přednáškami také zaujalo vystoupení Msc.Juchelky ze společnosti Hakel, který se věnoval Hlídačům izolačního stavi v IT sítích. Ing. Bílek popsal vyhledávání trasy kabelu, zaměření poruch pláště a mezižilového zkratu.
Po dni plném přednášek, i praktických ukázek výrobků, přišel vhod raut, kde se a prohlubovali a také navazovali nové vzájemné přáteklské vztahy ať již mezi účastníky navzájem, nebo probíhali neformální diskuse mezi účastníky
a lektory.

Třetí den byli připraveny pro účastníky exkurze na Jadernou elektrárnu Temelín, a také nakrásný zámek v Hluboké.
Opět jsme se loučili v srdečném přátelském ovzduší a říkali si všichni, “ tak zase narok “