Vzdělávání revizních techniků, elektrotechniků, projektantů a zaměstnanců státní správy

26. - 27. 2. 2019

Konference ELTECH CZ 2018

Konference ELTECH 2018 se uskuteční ve dnech 17.-18.října v krásném prostředí hotelu Myslivna, v Brně.
Její význam umocňuje skutečnost, že se jedná již o 15.celostátní setkání elektrotechniků, kteří se každoročně scházejí na podzim aby ve dvou až třídenních blocích probrali nejnovější aktuality z oblasti bezpečnosti u elektrických zařízení.
Program je vždy náležitě připravován dlouho dopředu, a oslovováni bývají špičkoví lektoři, kteří patří mezi přední odborníky v daných tématech a umějí účastníky zaujmout.
Letošní ročník je zvláštní v několika oblastech. Povýšili jsme důležitost soudních znalců, kteří za vámi přijedou do Brna, aby si společně s Vámi řekli to nejdůležitější, s čím se můžete ve své praxi u elektrických zařízení setkat,  především z hlediska bezpečnosti nebo následným škodám vzniklým od špatné elektroinstalace a jak jí předcházet.
Druhým mezníkem, je přítomost pana ing.Ondřeje Varty, vedoucího odboru
BOZP a VTZ na Státním úřadu inspekce práce, který stojí za přípravou nového zákona o vyhrazených technických zařízeních a současně s tím spojené odborné způsobilosti v elektrotechnice, na kterou tak dlouho čekáme.
Dalšími mezníky jsou účasti pracovníků, kteří se budou zaobírat riziky, a také zajímavá bude přednáška, pana ing. Štraita z České metrologického institutu, věnovaná metrologické legislativě v praxi.