Konference
ELTECH CZ 2018

15. JUBILEJNÍ CELOSTATNÍ SETKANÍ ELEKTROTECHNIKŮ
17. - 18. 10. 2018

Kontakt

Ing. Pavel Hála
ředitel odštěpného závodu
ETM LONDON LTD

odštěpný závod Vraňany
277 07 Vraňany
tel: +420 778 008 250
e-mail: hala@etm.cz
www.etm.cz