Kontakt

Ing. Pavel Hála
ředitel odštěpného závodu
ETM LONDON LTD

odštěpný závod Vraňany
277 07 Vraňany
tel: +420 778 008 250
e-mail: hala@etm.cz
www.etm.cz