Vzdělávání revizních techniků, elektrotechniků, projektantů a zaměstnanců státní správy

26. - 27. 2. 2019

Eltech úvodem…

Co jiného tak typického,pro každoroční setkávání elektrotechniků uvést, než pohled na přečerpávací vodní elekrárnu Dlouhé stráně, která se po mnoho roků stala symbolem Celostátního setkání elektrotechniků , revizních techniků ,energetiků, projektantů ELTECH. Každoročně, při ELTECHu, který se  pořádal v centrální části Jeseníků v hotelu Dlouhé Stráně, se vždy třetí den uskutečnila odborná exkurze , nejen na horní nádrž PVE , ale také do jejích útrob. K turbíně, kde si elektrotechnici teprve tam mohli na vlastní oči,  a take například  i při pohledu , který mě kromě turbín zůstal v podvědomí, na mohutnou uzavírací klapku, na práci českých inženýrů, a stovek pracovníků, kteří se na vybudování PVE podíleli.

rok 2004

První ročník si kladl za cíl seznámit především revizní techniky, energetiky a elektroúdržbu s předními
elektrotechnickými odborníky z oblasti bezpečnosti u elektrických zařízení. Poprvé jsme se zde mohli setkat s představili, tehdy ještě ITI, kde se prvního ročníku zúčastnil ředitel ITI ing. Dubský, a jeho náměstek Ing. Kuchler. Všechny přednášející vyjmenovat teď nemohu a nechci, přišli byste o možnost podrobně si prohlédnout další rubriku portálu naši lektoři.

Na fotografii Ing. Dubský tehdejší  ředitel ITI

DRUHÝ ROČNÍK V REŽII ITI

Druhý ročník vycházel z představ Ing. Hály, přiblížit více pracovníky ITI, revizním technikům, z celé republiky v neformálních diskusích.Dnes tomu rádi říkají product manageři ve workshopech.Přičemž  v hlavním sále běžel program s přednášejícími a účastníky, kteří měli o vybrané přednášky zájem.

Byl to nádherný pocit, i obrovská úleva, nás pořadatelů, ale i vedení ITI, zastoupené již Ing. Kuchlerem,
a nesmím zapomenout ani na vstřícnost  hotelu, když v jednotlivých místnostech přidělených provozními pracovníky hotelu probíhali nejprve v malých nesmělých kroužcích diskuse, se všemi inspektory ITI z České republiky, nejen o zkouškách, ale o každodenním životě elektrotechniků a revizních techniků. Ten pocit , kdy se tato moje myšlenka podařila uskutečnit, hlavně i pochopení Ing. Kuchlera, mi zůstane navždy.Navždy budu mít před svýma očima, ty nesmělé  debatní kroužky, které ke konci již v podobě naprostého uvolnění na obou stranách přinesli to jak se říká kýžené ovoce, já tomu řeknu spojenost a překvapení, že i touto formou se mohou revizní technici setkávat s inspektory, a přesvědčit se,že to jsou lidé, chápající  a nejen ti přísní inspektoři, kteří na nich nenchají při zkouškách nit suchou.

Z diskusí z pracovníky ITI

 

Od samého začátku si moje firma  připravila pro sebe další organizační zátěž, při pořádání každoročních dvou eventů, doplněných zábavných oddychovým programem.
Na první večer, každoročně byla připravena ochutnávka pravých moravských vín, a při ní další výměna
neformálních názorů, s přednášejícími, přátelství meti účastníky, které trvají v mnohých případech až do dnes. Druhý večer patřil vždy bohatému rautu, a opět prohlubování kontaktů a odpočinku při cimbálu.
Myslím, že stejně jako mě, zůstanou účastníkům, kteří se neformálních večerů zúčastnili v paměti navždy dvě scénky, které ochutnávku vína doprovázeli.

Bohatý raut byl vždy “ odměnou účastníkům třídenného maratonu“


Ta první které jsem se musel zúčastnit i já a pak publikum vybralo pana inženýra Meravého, předního slovenského lektora se týkala vystoupení kouzelníka, stál jsem na podiu vedle pana inženýra Meravého
když pan kouzelník panu Meravému bez toho, že bychom viděli, jak to dělá ( ani já na podiu jsem neměl
o tom tušení) nadzvihoval pevnou kravatu ,od břicha po jazyk, kterou měl na sobě. Kouzelník sklidil samozřejmě  potlesk, nejenom za tuto scénku ale celý večer.

Latinskoamerické tance  podstatně oživili setkání“ 130 chlapů “

Ovšem potlesk nesklidil můj bratranec, diskžokej, který za námi přijel ze Slovenska aby zpestřil jeden
z dalších společenských večerů. Co mne to stálo úsilí abych se domluvil s Olomouckou modelingovou agenturou, aby za námi, 120 chlapy, přijeli do Koutů, jejich krásné modelky aby se nám ukázali  při módní přehlídce jaká je jejich krása. Domluveno bylo několik vystoupení v různých modelech a všichni účastníci ( těch 120 chlapů) se těšili na přehlídku. Doprovázet je měl můj bratranec hudbou. Když bylo asi uprostřed přehlídky můj bratranec za mnou přišel, a řekl mi, já tam pustím jemnou mlhu, bude to krásnější. Ovšem vymklo se mu to z ruky, a Václav to je jeho jméno, zamlžil nejen podium, ale celou místnost hustou mlhou, takže jen ti kteří byli u prvních stolů, viděla krásná těla modelek ve spoidním prádle.Václav to schytal od všech, nejvíc od majitelky modelingové agentury, která mu v žádné případě nechtěla věřit, že se jako diskdžokej na Slovensku živí profesionálně.

To jsou dvě momentky, které mi utkvěly v paměti a s nimi jednou odejdu.

Proč se účastnit ELTECHU?

Proč se účastnit ELTECHU? Na tuto otázku jsem se mnohokrát ptal, a účastníci mi vždy poděkovali za
vzornou organizační přípravu, výběr těch nejaktuálnějších témat, lektorů, a možnost mimo svá pracoviště se podělit o stejné zkušenosti s otatními , můžu říct s kamarády. Za patnáct let si ELTECH získal mimořádnou tradici a oblibu setkání elektrotechniků, lektorů, vystavovatelů ( na které samozřejmě nemohu zapomenout a kteřé se stali jeho nedílnou součástí ) a většina účastníků se vrací, vrací se i Ti, kteří od samého začátku nevynechali ani jedno setkání i Ti, kteří přijedou na ELTECH poprvé.

Odborník nad jiné povolaný, se širokým rozhledem, a který uměl zaujmout posluchače, svými vědomostmi, zkušenostmi, ale také „zvučným hlasem „, Ing. Radek Kočíb z tehdejšího inspektorátu
bezpečnosti práce v Ostravě

Všichni se zvláště letos těšíme, co nám právě ten letošní ELTECH přinese, při přípravě jsme jej pojali
jako podtéma“ soudní znalci revizním technikům, revizní technici soudním znalcům. “
Těším se , na přednášky, vystavovatele, soudní znalce,kamarády, ale i novinky z oblasti přípravy zákona o vyhrazených technických zařízeních, které přednese člověk nejpovolanější , který se podílí na tvorbě tohoto zákona a tím i tolik očekávané změně odborné způsobilosti v elektrotechnice, pan Ing. Ondřej Varta vedoucí oddělení BOZP a VTZ u SUIP Opava.

Kdybych Vám začal vyjmenovávat i ty ostatní připravil bych Vás zase o další rubriku, tu nejdůležitější, pozvánku s celým programem. Vyberte si to svoje téma a přijeďte a ne sami.

Těšíme se všichni na sebe navzájem , přijeďtě, tentokrát k nám na domácí půdu ,do Brna !!

Ing. Pavel Hála