Vzdělávání revizních techniků, elektrotechniků, projektantů a zaměstnanců státní správy

26. - 27. 2. 2019

Služby

Firma Ing. Pavla Hály, kladla velký důraz na poskytnutí kvalitního zázemí pro účastníky konferencí, lektředory, i vystavovatele.
Dlouho předtím, než bylo místo schváleno, byla uskutečněna prohlídka kongresového sálu , s důrazem, na epohodlí účastníků, možnost jejich občerstvení i v průběhu konfrencí a seminářů. Výstavní prostory pro vystavovatele jsme se snažili umístit vždy nejblíže, přednáškovému sálu, aby účastníci nebloudili po hotelu a měli možnost v co největším pohodlí s přítomnými vystavovateli konzultovat svoje dotazy, a prohlédnout si vystavované exponáty.
Další neméně důležitou součástí přípravy byla prohlídka hotelu, kde měli účastníci možnost strávit noc a odpočinout si.
Pořadatelům je známo, že při tak velkém množství informací je třeba, aby účastníci byli odpočinutí a schopni tyto informace pojmout.
Teprve po tom, až jsou tyto základní náležitosti schváleny, určí se datum konání akce, a po velmi důkladném zvážení témat, se osloví
vybraní lektoři.
Po odsoulasení témat se teprve dává pozvánka grafikovi a po několika korekturách už zbývá čas pro oslovení účastníků.


V zájmu všech účastníků, ale především vystavovatelů, je, připravit si dostatek firemních materiálů, které pak předají účastníkům konference. Mají možnost buď je přenechat na prezenci, a odtud jsou distribuovány účastníkům, spolu s ostatními náležitostmy, stravovacími lístky, ubytování, nebo je předat podle zájmu účastníkům při návštěvě jejich výstavních expozic.
Snažíme se z každé konfrence zajistit sborník přednášek, který je účastníkům předán při prezenci. Pokud je možné, snažíme se připravit třetí den exkurzi na zajímavá místa, která účastníky osloví, pokuds´jsme se setkávali v Koutech nad Desnou, vždy k doprovodnému programu patřily exkurze na PVE Dlouhé Stráně, a farmu větrných elektráren  v Ostružné,později v Jižních Čechách exkurze na Jadernou elekrárnu Temelín.

Pro účastníky letošního jubilejního setkání ELTECH 2018, je připravena prohlídka exponátů v Technickém muzeu v Brně, a protože jsme záměrně zkrátili setkání na 2 dny, mohou si účastníci v rámci svého volného času prohlédnout Brno a jeho okolí individuálně.
Snažíme se každoročně, aby celostátní setkání ELTECH bylo zahrnuto do programu celoživotného vzdělávání a účastníkům přiděleny body
ČKAIT. Každoročně je vydáváno také osvědčení účastníkům o účasti s potvrzením programu, který byl předmětem konference.
Po celou dobu ELTECHu jsou k dispozici hostesky, organizátoři, aby mohli neprodleně zajistit, vše s čím se na ně účastníci., vystavovatelé i lektoři obrátí.a

Odměnou pořadatelů Celostátního setkání ELTECH jsou vždy, při rozloučení s účastníky, které provádí Ing. Hála osobně, slova,“ tak zase narok “
Teprve tehdy si všichni můžeme oddychnout, a pomalinku začít přemýšlet jaký bude ELTECH příští rok.
Odštěpný závod ETM LONDON LTD, v jeho čele stojí jako ředitel Ing.Pavel Hála, na tyto tradice a poskytnutí všech služeb, tak jak je poskytovala předcházející firma plně navazuje.

Firmám, které si přejí být prezentováni na konfreneci ELTECH 2018
nabízíme tři formy partnerství

 

PARTNER

Budete  mít zabezpečený vystavovatelský prostor  1x výstavní stůl , 2 židle , el.přípojka, Budete si moci  umístit firemní roll-up bannery v prostorech konání konference
Zabezpečíme občerstvení pro přítomné zástupce   vaší společnosti.
Bezplatný vstup na společenský večer pro 1 osobu
Jako partner konference získáte navíc  uvedení vašeho loga na elektronických pozvánkách,s proklikem na vaše stránky, prostor na prezentaci ve sborníku přednášek,

OFICIÁLNÍ/HLAVNÍ PARTNER

  • Dostanete navíc prostor  na odbornou  přednášku  v rozsahu 45-60 minut v rámci připravovaného workshopu, budete moct využít
    vložení firemních propagačních materiálů do kongresových tašek účastníků  konference,  automaticky získáte prezenční listinu účastníků
    bezplatný vstup na společenský večer pro 2 osoby, banner na portále www.etm.cz,

GENERÁLNÍ PARTNER

  • Kromě většího vystavovatelského prostoru, propagaci vašeho loga na pozvánkách, větší prostor na přednášky, a to ve formě   4 hodiny přednášek na připravovaném workshopu , banner na portále www.etm.cz,
  • prezenční listinu účastníků, bezplatný vstup na společenský večer pro 4 osoby
  • Každý posluchač dostane při registraci tašku s Vašimi firemními propagačními materiály, konferenci  budete spolu s organizátorem zahajovat a hned v úvode představíte vaší společnost před všemi posluchači

WORKSHOP
samostatná prezentace v rozsahu 2 – 4 hodin v samostatném sále