Vzdělávání revizních techniků, elektrotechniků, projektantů a zaměstnanců státní správy

26. - 27. 2. 2019

Konference

Během své podnikatelké činnosti, firma Ing.Pavla Hály, uspořádala bezpočet konfrenecí, seminářů i odborných elektrotechnických výstav.
Největší úspěch a vzpomínka , která mi zůstane na celý život, bylo uspořádání konference v sále pražské LUCERNY,  kterou se nám podařilo opravdu vyprodat. Víc jako 1000 účastníků z celé České republiky, přijelo v roce 1992  do Prahy aby je pan Ing. Václav Honys, tehdy pracující na Českém báňském úřadě seznamil s novým zákonem o bezpečnosti práce. Odtud sahá moje osobní přátelství a mohu říci zcela upřímně, že oboustranné s panem Ing. Václavem Honysem. Už jeho jméno bylo v devadesátých létech pojmem, jako autora  mnoha odborných publikací, na které pak úspěšně navazoval v naší edici
Elektrotechnické příručky a naše přátesltví, trvalo prakticky až do jeho smrti. Víte co měl pan inženýr Honys jako obrovskou zálibu? Hodiny všeho druhu, samozřejmě natahovací, přes celou stěnu jeho obývacího pokoje a říkal mi, když se i jedny zastaví, já to poznám.

Semináře a konference , které jsme pořádali v devadesáteých létech, se vyznačovali obrovským zájmem elektrotechniků z celé České ale i Slovenské republice, všichni byli lačni po nových informacích, a téměř všechny zahraniční firmy prostřednictvím svých zástupců se zúčastnili těchto konferencí jako vystavovatelé.  Žádnou  vyjímkou nebyl počet účastníků, převyšující  300 účastníků. Na nás organizátory to byl  vždy velký nápor , umístit do kongresového sálu tak velký počet účastníků, a v přísálí výstavní expozice vystavovatelů. Nemohu je všechny vyjmenovat, ale některé z nich najdete v rubrice naši partneři. Program byl vždy vyvážený, legislativa, i praktické zkušenosti našich předních odborníků. Vzpomenul jsem pana inženýra Honyse, k němu pak bezespou patř pan inženýr Uhlíř, JUDr. Urban, Ing. Valena,Ing.Melen, a téměř všichni inspetoři  ITI ze všech regionů České republiky, později ITI TUV.
Odborné konference jsme pořádali i  tak velkých počtech na území celé České republiky.

V paměti mě zůstávají Karlovy Vary, hotely Imperial a Thermal nejen kvůli procházce po promenádě, a lázeňských oplatcích, ale kvůli velkému zájmu účastníku i vystavovatelů. Rádi jsme jezdili do Českých Budějovic, komplexu GERBERA, KD Vltavská, do Ostravy Kulturní dům Nové huti, do Plzně Inwest shopu / dnes jenom hole staveniště, tehdy luxus/, tolik jenom namátkou, samozřejmě i na“ domácím hřišti „kongresovém sálu komplexu Stadion.
Vše jsme zvládli.
Díky ing. Uhlířovi který působil dlouhé roky na  Obvodním báňském úřadu v Brně, jsme se věnovali i seminářům na téma elektrických zařízení podléhajících dozoru báňské správy, od té doby pramené mé přátelství s Ing. Mužíkem, který tehdy působil na báňském úřadu v Plzni a s nímž jsme spolu vydali památní knihu věnovanou Františku Křižíkovi, a předali jí  jako dar Plánickému muzeu, kde se Křižík narodil.

Pořádáli jsme konference i pro energetiky, památná v Brně, pod názvem WATT, kde generálním partnerem byla společnost Helukabel, ve Východočeském kraji v Hradci Králové, kde mezi přednášejícmi byli takové kapacity jako Ing. Jehlička, obchodní náměstek tehdy Východočeské
energetiky a Ing.Kraják, z téže společnosti.
Na Slovensku v Nitře pro 300 účastníků v hotelu Nitra, a nemohu nevzpomenout každoroční doporovodný program veletrhu AMPER, dokud se konal ještě na výstavišti v Praze Letňanech pod názvem VOLT.To vše je jen krátký výčet z rozsáhlé činnosti v oblasti seminářů a konferencí a dává záruku i u nové firmy, že všechny semináře budou na stejné úrovni jako ty minulé.
Přijeďte za námi do Brna na  XV.jubilejní celostátní setkání elektrotechniků , revizních techniků, energetiků a projektantů a přesvědčete se sami.

Historie konferencí