Vzdělávání revizních techniků, elektrotechniků, projektantů a zaměstnanců státní správy

26. - 27. 2. 2019

Aktuality

Koncem  měsíce května probíhají v organizačním štábu první přípravy na XV.jubilejní ročník
Celostátního setkání elektrotechniků , revizních techniků, elektroúdržby, energetiků, a projektantů.
Definitivně je rozhodnuto, o místě konání , za kterí bylo zvoleno Brno, a počet dnů ELTECHu na 2 dny.
Začátkem června je určen obsah  tématickké zaměření . Převážná část přednášek je určena soudním znalcům, a neméně důležitou oblastá VTZ, kde nám vyšel maximálně vstříc pan Ing. Ondřej Varta, vedoucí oddělení BOZP a VTZ SUIP v Opavě. Přijede za námi do Brna a seznámí účastníky s aktuální přípravou zákona o VTZ a odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Porhled na restauraci hotelu Myslivna, kde budeme trávit dva dny

Daří se nám získat jako lektora pana  Ing. Jiří Štrait,vedoucí oddělení primární metrologie ss
a nízkofrekvenčních veličin gestor elektrických  veličin Českého metrologického institutu.edn
Přibližně v polovině června jednáme vrchním  komisařem, kpt. Ing. Jiří Ledvinou, Policie ČR OKTE
Frýdek Místek znaleckým pracovník Policie ČR v oboru kriminalistika, odvětví elektrotechnika, který účastníky seznámí.  s Úrazy el proudem z pohledu kriminalistického znalce -vznik, příčiny a mechanismy úrazových dějů. Vstříc nám vychází i nestor našich setkávání pan JUDr.Zbyněk Urban,
nově ale již i jako zasloužilý harcovník se představí na setkání vedoucí pobočky ITIV z Brna pan Valdemar Nosákovec , který účastníky provede velmi důležitou oblasti rizik.


Jako poslední  se uskutečnilo koncem měsíce června jednání  s panem doc. Ing. Alešem Vémolaou, Ph.D.
ředitelem Ústav soudního inženýrství VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, který přispěje svojí přednáškou  Znalec (soudní) před soudem. tak postupně se rodil program celostátního setkání
ELTECH 2018, opět si dovolím vyslovit moje přesvědčení, že jeden z nejlepších, jaký jsme za celých 15 roků pro Vás připravili.

Začátek měsíce července je ve znamení kontaktu s naším víceméně pravidelným  účastníkem panem
Oulehlou, který se mi hlásí v nové roli, jako vystavovatel a majitel firmy Solvis s.r.o. Je přidán spolu s dalšími firmami, které zastupuje mezi vystavovatele. Jako prvního nesmím zapomenout firmu pana Vraťka Mikuláše, ANOS s.r.o, se kterým jsem se na jeho účasti a přednášce o inteligentním systému podlahového vytápění dohodnul již na setkání elektrotechniků v letošním květnu, ve Valticích.

První dekáda měsíce července, získáváme důležitého spojence, a to ne lecjakého, jejím PRAKAB, Pražská kabelovna s.r.o., která se stává generálním partnerem našeho setkání

17.7., přistupuje k účasti na konfrenci  další firma, tentokrát společnost Megger CZ, která se účastníkům
konference “ pochlubí novou řadou měřicích přístrojů“.