Vzdělávání revizních techniků, elektrotechniků, projektantů a zaměstnanců státní správy

26. - 27. 2. 2019

ELTECH 2015

foto ČEZ

Rok 2015 se stává rokem přelomovým. Po mnoha letech, strávených v centru Jeseníků, a po té na Vysočině, se poprvé přesouváme do Jižních Čech. Přiznám  se, že hlavním mottem , proč jsem se takto rozhodl, byla blízkost
Jaderné elektrárny v Temelíně, kde jsem si dobře dokázal představit možné exkurze.
Program byl věnován první den současné elektrotechnické legislativě, o ní nám přijel řici  Ing. Vozobule z TI ČR.
Velkou pozornost si zasloužil Ing. Ladislav Havel , ředitel odboru elektroenergetiky  MPO ČR, který nás přijel seznámit s novelou Energetického zákona. Určitou změnou proti zaběhaným zvyklostem bylo pozvání pana ing. Jiřího Fiedora , ústředního inspektora Českého báňského úřadu. Na řadu přišli “ připojovací podmínky “ E.ON a ČEZ, a ajko vždy setkání obohatil svou přednáškou o proudových chráničích pan Ing. Leoš Koupý , obchodní ředitel ILLKO. Druhý den byl věnován revizím a kontrolám pracovních strojů, měření při údržbě motorů a a pohonů, které přednesl Ing.Jaroslav Smetana , ze společnosti Blue Panther. Další přednášky rovněž zaměřené na použití vhodných měřicích přístrojů v praxi, přednesl Ing. Petr Vitner ze společnosti EN Centrum, Ing. Jan Bílek, ze společnosti Megger, který svoji přednášku zaměřil předvším na vyhledávání tras kabelů, poruch na kabelech, mezižilové zkraty.
To nejlepší nakonec,i v našemm případě si můžeme tuto nadsázku dovolit, protože jako poslední vystoupil pan Jan Hájek se svojí přednáškou zaměřenou ochranu elektrických zařízení před účinky blesku , kde se zaměřil na mýty a skutečnost a návrh a revize hromosvodové ochrany.
Třetí den nás opravdu čekala exkurze na JETE, z důvodů probíhajícíh požárních cvičení, jsme měli možnost navštívt simultánní středisko mimo areál JETE, s tím, že příští rok nám to již vyjde. Poděkování zcela jistě patřé Střední průmyslové škole elektrotechnické a centru odborné přípravy,kde jsme byli po tři dny jejich hosty, a postarali se o nás s velkou péčí, ať již při ubytování, nebo stravování a večerních eventech. Proto i díky programu ,a příslibu prohlídky JETE jsme si všichni při rozloučení řekli “ tak zase na rok“