Vzdělávání revizních techniků, elektrotechniků, projektantů a zaměstnanců státní správy

26. - 27. 2. 2019

ELTECH 2017

Zatím poslední ročník celostátního setkání ELTECH 2017 se konal opět na Hluboké, a opět byl doprovázen exkurzemi, jak na Jadernou elektrárnu v Temelíně, tak tentokrát i na MVE d o Římova, kde si mohli účastníci
prohlédnout zblízka Francisovu turbínu.
Začali jsme závěrem, ale vrátíme se k začátku, již potřetí nás přivítala Střední průmyslová škola elektrotechnická  a COP v Hluboké.
Setkání umocňovala přítomost generálních partnerů společnosti E.ON , Micronix, který zastupoval
společnost FLUKE.
Účastnicí se těšili na přednášky prvního generálního partnera které byly věnovány postupu při připojení nového odběrného místa  k elektřině. Diskuse, která následovala po přednášce, byla ukázkou zájmu účastníků o přednesené téma. Poprvé mezi nás zavítal pan Ing. Karel Špirk inspektor a gestor TUV SUD Czech pro strojní a elektrické zařízení a vystoupil s přednáškou na téma posuzování shody u strojních zařízení podle nařízení vlády 176/2008Sb a Evropské směrnice 2006/42 ES
Pan inženýr Špirk byl na ELTECHU jako přednášející hned dvakrát, druhou přednášku věnoval Elektrickým pracovním strojům, kterou si účastníci rovněž vyslechli s velkým zájmem.Jak spolehlivě modernizovat zařzení nn a vn , vysvětlil účastníkům pan Klimenda ze společnosti Schneider Electric. Podlahovému vytápění a všemu co s ním souvisí sei věnoval pan Dušan Pavlík, ze společnosti V- systém. Závěr prvního dne obstaral již náš tradiční přednášející, ing. Leoš Koupý, který se věnoval revizím svářeček.Druhý den byl rovněž nabitý přednáškami od rána, až do večera, nejprve měl dvouhodinové vystoupení Ing. Přemysl Hejduk, který se věnoval kvalitě el.energie, analýze silových sítí a po té predikci a údržbě pomocí infrakamer.

 

Ti kdo si přišli poslechnout přednášky o revizích elektrických zažézení a instalcí, chybách při revizích a psaní revizních zpráv, včetně vyhodnocování výsledků měření při revizích , měření přepěťových ochran , a vše na co si dát pozor u měření přepěťových ochran,nebyli zklamáni. Ba právě naopak, přijeli za námi až z dalekého Trenčín, soudní znalec Ing. Ján Meravý, a ing. Miroslav Sýkora revizní technik elektrických zařízení a další přednáška –  opět postupy při revizích, tentokrát v podání vedoucího pobočky ITIV Brno, pana Valdemara Nosákovce, který se zaobíral normou ČSN  33 2000-6 ed.2, zařazení normy ČSN 33 2000-4-41 do této normy. S velký ohlasem se setkala přednáška Ing.Martina  Kolaříka, ze společnosti Ostrovní elektrárny, věnovaná ostrovním a hybridním fotovoltaickým elektrárnám. Ověření návrhu rozváděčů , automatické generování popisek na přístroje  a dalšími podobnými tématy ve vztahu k rozváděčům, přednesl Ing. Roman Hudeček ze společnosti Bonega
Končili jsme přednáškou systémůkomplexní domácí automatize, v podání Ing.Richarda Sobotky ze společnosti Yatun. Večer po náročním dni čekal účastníky bohatý raut s výměnou zkušeností, navázání nových kontaktů.
Mě vždy, když se loučím s jednotlivými účastníky individuálně, velmi těší, že jsou spokojeni jak s odbornou úrovní,
tak i organizačním zabezpečením a říkáme si to naše obvyklé “ příští rok zase „.