Vzdělávání revizních techniků, elektrotechniků, projektantů a zaměstnanců státní správy

26. - 27. 2. 2019

Doc. Ing. Aleš , Ph.D

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. ředitel Ústav soudního inženýrství (dále jen ÚSI) VUT v Brně, absolvoval v r. 1977 Strojní fakultu VUT v Brně, katedru spalovacích motorů a motorových vozidel; v r. 1987 postgraduální studium technického znalectví na ÚSI VUT v Brně, pro obory doprava, strojírenství a ekonomika, jmenován znalcem v uvedených oborech; od r. 1998 působí na ÚSIVUT v Brně, podílel se na zpracování složitých dopravních nehod zadaných ústavu, mnohokrát konfrontovaných s médii. Od března 2014 pověřený ředitel, od 1. 5. 2014 jmenovaný ředitel ÚSI VUT v Brně; od 26. 11. 2007 prezidium Asociace znalců a odhadců ČR, od IX / 2014 předseda presidia zapsaného spolku; člen předsednictva EVU – NS v ČR, z.s. (Evropská společnost pro výzkum a analýzu nehod – Národní skupina v ČR, o.s.); předseda poradního sboru předsedy Krajského soudu v Brně pro posuzování odborné způsobilosti žadatelů o znalecké oprávnění z oboru ekonomika, doprava a strojírenství, znalecké otázky oboru doprava; od prosince 2016 předseda Poradního sboru ministra spravedlnosti pro stavebnictví, strojírenství a energetiku.

Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
Download Premium WordPress Themes Free
udemy free download
download redmi firmware
Download Nulled WordPress Themes
online free course